NOWY DYSTRYBUTOR

PL / EN

Zamknij
Aktualności
O jonizacji
Realizacje
kontakt

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

InteCraft sp. z o.o. gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania, a ich przetwarzanie jest niezbędne do sporządzenia ofert handlowej, realizacji umowy kupna-sprzedaży zawartej z Państwem w celu jej należytego wykonania (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Administratorem danych osobowych (ADO) jest: InterCraft sp. z o.o. z siedzibą w 43-211 Piasek, ul. Katowicka 23, NIP: 638-178-40-58, REGON: 241679597, e-mail: biuro@intercraft.pl

Inspektor Ochrony Danych, kontakt: iod@intercraft.pl

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania pojedynczych umów zawartych z Państwem w ramach współpracy i dokonywania jakichkolwiek transakcji handlowych. Na potrzeby wykonania umów z Państwem będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy i numer telefonu. Dane osobowe posłużą do realizacji transakcji sprzedaży, kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, czy dochodzenia roszczeń. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność zawarcia z Państwem umowy, a co za tym idzie współpracy handlowej z nami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy handlowej z Państwem, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących InterCraft sp. z o.o. i w stosunku do niego lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy z nami.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty z którymi zawarta jest umowa.

NAPISZ DO NAS
ODPOWIEMY
NA TWOJE PYTANIA

  JESTEŚ INSTALATOREM, DYSTRYBUTOREM?
  PODEJMIJ WSPÓPRACĘ

  Infolinia
  +48 32 447 10 20

  Serwis
  +48 32 447 10 20

  BWG Climatic Sp. z o. o.
  43-211 Piasek, śląskie,
  ul. Katowicka 23
  tel. +48 32 447 10 20
  NIP 6381845268
  biuro@bwgclimatic.pl
  bioclimatic@bioclimatic.pl


  Sebastian Musiolik
  musiolik@intercraft.pl